24.3 C
Hubli
ಮೇ 26, 2024
eNews Land
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ 12.06.2023

⛱️ ⛱️ *ಶುಭೋದಯ* ⛱️⛱️
**ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಸರಸ್ವತಿ*
**ದಿನಾಂಕ : 12: 06 : 2023*
⛱️⛱️⛱️⛱️ ⛱️⛱️⛱️⛱️.
PART A ಭಾಗ 1
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️.
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
👇 *ಮಹೂರ್ತ ವಿಶೇಷ* 👇
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
*ಸೋಮವಾರ **
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
ಚಂದ್ರ ಮಂತ್ರ
*ಓಂ ಶ್ರಾಂ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೌಂ ಸಃ ಚಂದ್ರಾಮಸೇನಮಃ*

*ಈ ದಿನ ಪಠಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ತೋತ್ರ
ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಈ ದಿನ ಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಮಂತ್ರ

ಅಂತ ಕಾಂತಯ ಪಾಪಹಾರಿಣೇ ನಮಃ ಶಿವಾಯ
ಶಂತಮಾಯ ದಂತಿ ಚರ್ಮ ಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ಶಿವಾಯ
ಸಂತತಾಶ್ರೀ ತವ್ಯ ಥಾವಿದಾರಿಣೇ ನಮಃ ಶಿವಾಯ
ಜಂತು ಜಾತನಿತ್ಯಸೌಖ್ಯ ಕಾರಿಣೇ ನಮಃ ಶಿವಾಯ
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
*ಸೋಮವಾರ*
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
**ಬ್ರಾ ಹ್ಮೀ ಮುಹೂರ್ತ* 👇
ಇಂದು 04:24 AM to ಇಂದು 05:09 AM

**ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಹೂರ್ತ* 👇
. ಎಂಟನೇ ಮುಹೂರ್ತ
11:54 AM to 12:45 PM

**ಗೋಧೂಳಿಯ ಮುಹೂರ್ತ* 👇
06:33 PM to 06:57 PM
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
ದುರ್ ಮುಹೂರ್ತ 👇
*ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಮುಹೂರ್ತ* 👇
12:45 PM: ರಿಂದ 01:37 PM ವರೆಗೆ
*ಅಧಿದೇವತೆ*
ವಿಧಿ ದೇವತೆ (ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ)

*ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಮುಹೂರ್ತ** 👇
03:20 PM ರಿಂದ 04:11 PM ರವರೆಗೆ
*ಅಧಿಧೇವತೆ*
ನಕ್ತಂಚರ ದೇವತೆ(ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರ)
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️
*,ಸೋಮವಾರ* 👇
*ರಾಹುಕಾಲ* : :07:30 AM to 09:06 PM
*ಗುಳಿಕ ಕಾಲ* : 01:56 PM to 03:33 PM
*ಯಮಗಂಡ * 10:43 AM to12:19 PM
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
26 ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ👇
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
ಸೋಮವಾರ+ಉತ್ತರಭಾದ್ರ = ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ
ಸೋಮವಾರ+ರೇವತಿ = ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️

ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ👇
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
ಸೋಮವಾರ+ಉತ್ತರಭಾದ್ರ = ಗಧಾ ಯೋಗ
ಫಲ = ಭಯ
ಸೋಮವಾರ+ರೇವತಿ = ಮಾತಂಗ ಯೋಗ
ಫಲ = ಕುಲ ವೃದ್ಧಿ
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
ದಗ್ದ ಲಗ್ನಗಳು*
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
* * ನವಮಿ ತಿಥಿಯ ದಗ್ದ ಲಗ್ನಗಳು*
(ಅಶುಭ ಫಲ )
* ‌‌ಕಟಕ ಲಗ್ನ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ಲಗ್ನ.*
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
*ದಿಕ್ ಶೂಲೆ*
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️

*ದಿಕ್ ಶೂಲೆ* 🕶️🕶️ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು

*ನಕ್ಷತ್ರ ಶೂಲೆ* 🕶️🕶️. ಇಲ್ಲ
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
*ವಾರ ಶೂಲೆ*
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
*ವಾರ ಶೂಲೆ* 🕶️🕶️ ಸೋಮವಾರ

*ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು* ಸೋಮವಾರ ದಂದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬಾರದು
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
*ವಾಸ್ತು ಮಂಡಲ*
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
*ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರ* 🕶️🕶️ ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕು
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️.
**ದಿನಾಂಕ : 12: 06 : 2023*
. 🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
PART B ಭಾಗ 2
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
👇 *ಪಂಚಾಂಗ ವಿಶೇಷ* 👇
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️.
⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️.
*ಸ್ಥಳ* : *ಬೆಂಗಳೂರು* (ಕರ್ನಾಟಕ)
*ಸೂರ್ಯೋದಯ* : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 05:52 AM
*ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ*. : ಸಂಜೆ 06:45 PM
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
*ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸ್ಥಳ* ಬೆಂಗಳೂರು
*ಉದಯ ಲಗ್ನ* * ವೃಷಭ ಲಗ್ನ
* ವೃಷಭ ಲಗ್ನ ಪ್ರಮಾಣ – (02:01 ಗಂ/ನಿ)*
*ವೃಷಭ ಲಗ್ನ ಏಷ್ಯ:* :. (00:14 ಗಂ/ನಿ)
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
*ಚಂದ್ರೋದಯ :* ನಾಳೆ 01:57 AM
*ಚಂದ್ರಾಸ್ತ*‍ : ಇಂದು 01:41 PM
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️.
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
👇 ಪಂಚಾಂಗ ವಿಶೇಷ 👇
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️.
**ಗತಶಾಲೀ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ 1945*
**ವರ್ತಮಾನೇನ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ 1946*
*ಸಂವತ್ಸರ* : ಶೋಭಕೃತು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
*ಆಯನ* : /ಉತ್ತರಾಯನ
*ಋತು* : ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು
*ಮಾಸ* : ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ
**ಪಕ್ಷ* : . / /ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
*ತಿಥಿ** :*:👇 “””””””””””””
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
*, ಕೃಷ್ಣ , ನವಮೀ ತಿಥಿ* ( ರಿಕ್ತಾ ತಿಥಿ)
*ದಿ||11:06:2023* ನೇ 12:07 PM ರಿಂದ
*ದಿ||12:06:2023* ನೇ 10:36 AM ವರೆಗೆ
*ಪ್ರಮಾಣ. = (22:29 ಗಂ/ನಿ)*
👇 “””””””””””””👇 “””””””””””””
*, ಕೃಷ್ಣ , ದಶಮಿ ತಿಥಿ* ( ಪೂರ್ಣ ತಿಥಿ)
*ದಿ||12:06:2023* ನೇ 10:36 AM ರಿಂದ
*ದಿ||13:06:2023* ನೇ 09:30 AM ವರೆಗೆ
*ಪ್ರಮಾಣ. = (22:54 ಗಂ/ನಿ)*
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
*ವಾರ ** :*:👇
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
* ಸೋಮವಾರ* 👇
ಇಂದು 05:52 AM ರಿಂದ ನಾಳೆ 05:52 AM
*ಪ್ರಮಾಣ. = (24:00 ಗಂ/ನಿ)*

*ಕಾಲ ಗಣನೆ* 👇
*ಹಗಲು*
ಇಂದು 05:52 AM ರಿಂದ ಇಂದು 06:45 PM
ಪ್ರಮಾಣ 12:53 ಗಂ/ನಿ

*ರಾತ್ರಿ*
ಇಂದು 06:44 PM ರಿಂದ ನಾಳೆ 05:52 AM
ಪ್ರಮಾಣ. 11:07 ಗಂ/ನಿ
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
*ನಕ್ಷತ್ರ** :*:👇
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ* 👇
ದಿ:11-06-2023* ನೇ 02:32 PM ರಿಂದ
ದಿ:12-06-2023* ನೇ 01:49 PM ವರೆಗೆ

*ಶುಭ ಘಳಿಗೆ* 👇
* ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರ* ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ*
* ದಿ||12:06:2023* ನೇ 09:07 AM ರಿಂದ
* ದಿ||12:06:2023* ನೇ 10:41 AM ವರೆಗೆ

*ಅಶುಭ ಘಳಿಗೆ* 👇
* ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರ* ನಕ್ಷತ್ರದ ವಿಷ ಘಳಿಗೆ*
* ದಿ||11:06:2023* ನೇ 11:47 PM ರಿಂದ
* ದಿ||12:06:2023* ನೇ 01:20 AM ವರೆಗೆ
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ* 👇
ದಿ:12-06-2023* ನೇ 01:49 PM ರಿಂದ
ದಿ:13-06-2023* ನೇ 01:32 PM ವರೆಗೆ

*ಶುಭ ಘಳಿಗೆ* 👇
* ರೇವತಿ* ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ*
* ದಿ||13:06:2023* ನೇ 11:08 AM ರಿಂದ
* ದಿ||13:06:2023* ನೇ 12:44 PM ವರೆಗೆ

*ಅಶುಭ ಘಳಿಗೆ* 👇
* ರೇವತಿ* ನಕ್ಷತ್ರದ ವಿಷ ಘಳಿಗೆ*
* ದಿ||13:06:2023* ನೇ 01: 37 AM ರಿಂದ
* ದಿ||13:06:2023* ನೇ 03:12 AM ವರೆಗೆ
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
**ಯೋಗ* 👇:
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
* ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಯೋಗ**
* ದಿ||11:06:2023* ನೇ 10:10 AM ರಿಂದ
* ದಿ||12:06:2023* ನೇ 07:51 AM ವರೆಗೆ
*ಪ್ರಮಾಣ. = ( 21:41 ಗಂ/ನಿ)*
👇 “””””””””””””👇 “””””””””””””👇
* ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಗ**
* ದಿ||12:06:2023* ನೇ 07:51 AM ರಿಂದ
* ದಿ||13:06:2023* ನೇ 05:54 AM ವರೆಗೆ
*ಪ್ರಮಾಣ. = ( 22:03 ಗಂ/ನಿ)*
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
*ಕರಣ* 👇
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️

ಗರಜ ಕರಣ*
* ದಿ||11:06:2023* ನೇ 11:18 PM ರಿಂದ
* ದಿ||12:06:2023* ನೇ 10:36 AM ವರೆಗೆ
*ಪ್ರಮಾಣ. = (11:18 ಗಂ/ನಿ)*

ವಣಿಜ ಕರಣ*
* ದಿ||12:06:2023* ನೇ 10:36 AM ರಿಂದ
* ದಿ||12:06:2023* ನೇ 10:00 PM ವರೆಗೆ
*ಪ್ರಮಾಣ. = (11:24 ಗಂ/ನಿ)*

ಭದ್ರ ಕರಣ*
* ದಿ||12:06:2023* ನೇ 10:00 PM ರಿಂದ
* ದಿ||13:06:2023* ನೇ 09:30 AM ವರೆಗೆ
*ಪ್ರಮಾಣ. = (11:30 ಗಂ/ನಿ)*

ಭವ ಕರಣ*
* ದಿ||13:06:2023* ನೇ 09:30 AM ರಿಂದ
* ದಿ||13:06:2023* ನೇ 09:06 PM ವರೆಗೆ
*ಪ್ರಮಾಣ. = (11:36 ಗಂ/ನಿ)*
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️.
PART C ಭಾಗ 111
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
👇 *ಮಾಸ ವಿಶೇಷ* 👇
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
ವೃಷಭ ಮಾಸ/ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
👇 *ಶುಭಾ ಅಶುಭ ಫಲ* 👇
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️.

🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
ವೃಷಭ* ಮಾಸ ಪುಣ್ಯ ಕಾಲ
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
*ರವಿ ಸ್ಥಿತ ರಾಶಿ = ವೃಷಭ *
*ದಿ||15:05:2023* ನೇ 11:43 AM ರಿಂದ
*ದಿ||15:06:2023* ನೇ 06:20 PM ವರೆಗೆ
(ಇರುವ ಕಾಲ 30 ದಿನ–06 ಗಂ 37 ನಿ )
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
ಮೃತ್ಯು ನಕ್ಷತ್ರ 👇 + ದಗ್ಧ ತಿಥಿ 👇
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
ಮೃತ್ಯು ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ದಗ್ಧ ತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು

ವೃಷಭ ಮಾಸ + ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರ = ಮೃತ್ಯು ನಕ್ಷತ್ರ

ವೃಷಭ ಮಾಸ + ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿ = ದಗ್ಧ ತಿಥಿ*
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️

🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
*ಮೃತ ನಕ್ಷತ್ರ* 👇
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
*ರವಿ ಸ್ಥಿತ ನಕ್ಷತ್ರ = ಮೃಗಶಿರಾ ನಕ್ಷತ್ರ *
*ದಿ||08:06:2023* ನೇ 06:58 PM ರಿಂದ
*ದಿ||22:06:2023* ನೇ 05:43 PM ವರೆಗೆ
(ಇರುವ ಕಾಲ 13 ದಿನ– 22 ಗಂಟೆ–45 ನಿ,)

ರವಿಯು * ಮೃಗಶಿರಾ* ನಕ್ಷತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವರೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳು ಮೃತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ

ಮೃತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು

*ಈ ದಿನದ ಮೃತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು*
ರವಿಯ ಹಿಂದಿನ ನಕ್ಷತ್ರ *ರೋಹಿಣಿ*
ರವಿಯ ನಕ್ಷತ್ರ * ಮೃಗಶಿರಾ*
ರವಿಯ ಮುಂದಿನ ನಕ್ಷತ್ರ *ಆರಿದ್ರಾ *
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ ಪುಣ್ಯ ಕಾಲ 👇
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
ದಿನಾಂಕ 19:05:2023 ರಂದು 09:23 PM ರಿಂದ
ದಿನಾಂಕ 18:06:2023 ರಂದು 10 :07 AM ವರೆಗೆ
(ಇರುವ ಕಾಲ 00 ತಿಂ 29 ದಿನ–12 ಗಂ 44 ನಿ )
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
*ಶೂನ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ* 👇
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
ಶೂನ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು

ಶೂನ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ
ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ + ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ = ಶೂನ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ
ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ + ಉತ್ತರಾಷಾಡ ನಕ್ಷತ್ರ = ಶೂನ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ

🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
*ಶೂನ್ಯ ರಾಶಿ* 👇
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
ಶೂನ್ಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು

ಶೂನ್ಯರಾಶಿ
ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ + ವೃಷಭ ರಾಶಿ = ಶೂನ್ಯ ರಾಶಿ

🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
*ಶೂನ್ಯ ತಿಥಿ* 👇
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
ಶೂನ್ಯ ತಿಥಿ
*ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ದಲ್ಲಿ*
(ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ + ತ್ರಯೋದಶಿ ತಿಥಿ = ಶೂನ್ಯ ತಿಥಿ)

*ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ದಲ್ಲಿ*
(ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ + ಚತುರ್ದಶಿ ತಿಥಿ = ಶೂನ್ಯ ತಿಥಿ)
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️.
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
*ಮಳೆಯ ಹೆಸರು*
*ಮಳೆ :: * ಮೃಗಶಿರಾ * ಮಳೆ*
ದಿ *08:06:2023* to *22:06:2023* ರ ವರೆಗೆ
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄

⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️
⛱️ ⛱️ *ಶುಭೋದಯ* ⛱️⛱️
**ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಸರಸ್ವತಿ*
**ದಿನಾಂಕ 1,2: 06 : 2023*
⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️.
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
* ಸೋಮವಾರ
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
⛱️⛱️⛱️⛱️ ⛱️⛱️⛱️⛱️.
PART D ಭಾಗ lV
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
*ಗ್ರಹಗಳ ಗೋಚಾರ ವಿಸ್ಮಯ*
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
*ರವಿ ಸ್ಥಿತ ರಾಶಿ = ವೃಷಭ *
*ದಿ||15:05:2023* ನೇ 11:43 AM ರಿಂದ
*ದಿ||15:06:2023* ನೇ 06:20 PM ವರೆಗೆ
(ಇರುವ ಕಾಲ 30 ದಿನ–06 ಗಂ 37 ನಿ )

*ರವಿ ಸ್ಥಿತ ನಕ್ಷತ್ರ = ಮೃಗಶಿರಾ ನಕ್ಷತ್ರ *
*ದಿ||08:06:2023* ನೇ 06:58 PM ರಿಂದ
*ದಿ||22:06:2023* ನೇ 05:43 PM ವರೆಗೆ
(ಇರುವ ಕಾಲ 13 ದಿನ– 22 ಗಂಟೆ –45 ನಿ,)
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ* : * ಮೀನ.*
* ದಿ||11:06:2023* ನೇ 08:46 AM ರಿಂದ
* ದಿ||13:06:2023* ನೇ 01:32 PM ವರೆಗೆ
(ಇರುವ ಕಾಲ 02 ದಿನ 04 ಗಂಟೆ 46 ನಿ)
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ* : * ಮೇಷ.*
* ದಿ||13:06:2023* ನೇ 01:32 PM ರಿಂದ
* ದಿ||15:06:2023* ನೇ 08:23 PM ವರೆಗೆ
(ಇರುವ ಕಾಲ 02 ದಿನ 06 ಗಂಟೆ 51 ನಿ)
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️0🕶️🕶️🕶️🕶️
ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ*👇
ದಿ:11-06-2024* ನೇ 02:32 PM ರಿಂದ
ದಿ:12-06-2024* ನೇ 01:49 PM ವರೆಗೆ
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ*👇
ದಿ:12-06-2024* ನೇ 01:49 PM ರಿಂದ
ದಿ:13-06-2024* ನೇ 01:32 PM ವರೆಗೆ
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ*👇
ದಿ:13-06-2024* ನೇ 01:32 PM ರಿಂದ
ದಿ:14-06-2024* ನೇ 01:40 PM ವರೆಗೆ
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ*👇
ದಿ:14-06-2024* ನೇ 01:40 PM ರಿಂದ
ದಿ:15-06-2024* ನೇ 02:12 PM ವರೆಗೆ
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
*ಕುಜ ಸ್ಥಿತ ರಾಶಿ*
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
ಕುಜ ಸ್ಥಿತ ರಾಶಿ* : *ಕಟಕ .*
*ದಿ||10:05:2023* ನೇ 01:33 PM ರಿಂದ
*ದಿ||30:06:2023* ನೇ 01:58 AM ವರೆಗೆ
(ಇರುವ ಕಾಲ 1 ತಿಂ :08 ದಿನ 12 ಗಂ 25 ನಿ)

ಕುಜ ನಕ್ಷತ್ರ* : ಆಶ್ಲೇಷಾ *
*ದಿ||08:06:2023* ನೇ 03:06 PM ರಿಂದ
*ದಿ||30:06:2023* ನೇ 01:58 AM ವರೆಗೆ
(ಇರುವ ಕಾಲ 0ತಿಂ :22 ದಿನ 10 ಗಂ 52 ನಿ)
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
*ಬುಧನ ರಾಶಿ*
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
ಬುಧನ ರಾಶಿ : *ವೃಷಭ.*
*ದಿ||07:06:2023* ನೇ 07:44 PM ರಿಂದ
*ದಿ||24:06:2023* ನೇ 12:05 PM ವರೆಗೆ
(ಇರುವ ಕಾಲ 0 ತಿಂ 17 ದಿನ 04 ಗಂ 21 ನಿ)

ಬುಧನ ನಕ್ಷತ್ರ : *ಕೃತಿಕಾ.*
*ದಿ||05:06:2023* ನೇ 09:24 AM ರಿಂದ
*ದಿ||14:06:2023* ನೇ 04:20 AM ವರೆಗೆ
(ಇರುವ ಕಾಲ 08 ದಿನ 18 ಗಂಟೆ 56 ನಿ)
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
*ಗುರು ವಿನ ರಾಶಿ*
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
ಗುರು ವಿನ ರಾಶಿ : *ಮೇಷ .*
*ದಿ||22:04:2023* ನೇ 04:24 AM ರಿಂದ
*ದಿ||01:05:2024* ನೇ 12:09 PM ವರೆಗೆ

(ಇರುವ ಕಾಲ
1 ವರ್ಷ:: 0 ತಿಂಗಳು :: 09 ದಿನಗಳು 07 ಗಂ

ಗುರು ವಿನ ನಕ್ಷತ್ರ : *ಅಶ್ವಿನಿ .*
*ದಿ||22:04:2023* ನೇ 05:30 AM ರಿಂದ
*ದಿ||21:06:2023* ನೇ 12:04 PM ವರೆಗೆ
(ಇರುವ ಕಾಲ
1ತಿಂಗಳು 29 ದಿನಗಳು 06 ಗಂಟೆ 34 ನಿ)
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
*ಶುಕ್ರನ ರಾಶಿ* ()
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
ಶುಕ್ರನ ರಾಶಿ : *ಕಟಕ .*
*ದಿ||30:05::2023* ನೇ 07:44 PM ರಿಂದ
*ದಿ||07:07:2023* ನೇ 03:57 AM ವರೆಗೆ
(ಇರುವ ಕಾಲ 1ತಿಂ 08 ದಿ 08 ಗಂಟೆ 13 ನಿ)

ಶುಕ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರ : *, ಪುಷ್ಯ
*ದಿ||03:06:2023* ನೇ 05:05 AM ರಿಂದ
*ದಿ||17:06:2023* ನೇ 09:30 PM ವರೆಗೆ
(ಇರುವ ಕಾಲ 14 ದಿನ 04 ಗಂಟೆ 25 ನಿ)
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
ಶನಿಯ ರಾಶಿ
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
ಶನಿಯ ರಾಶಿ : *ಕುಂಭ .*
*ದಿ||17:01:2023* ನೇ 08:56 AM ರಿಂದ
*ದಿ||29:03:2025* ನೇ 08:16 PM ವರೆಗೆ
(ಇರುವ ಕಾಲ
2 ವರ್ಷ:: 02 ತಿಂ :: 02 ದಿನ 11 ಗಂ 20 ನಿ

ಶನಿಯ ನಕ್ಷತ್ರ : *ಶತಭಿಷ .*
*ದಿ||14:03:2023* ನೇ 10:38 PM ರಿಂದ
*ದಿ||06:04:2024* ನೇ 12:20 PM ವರೆಗೆ
(ಇರುವ ಕಾಲ
1 ವರ್ಷ 0 ತಿಂ: 22 ದಿನ 11 ಗಂಟೆ 42 ನಿ
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
ರಾಹುವಿನ ರಾಶಿ / ಕೇತುವಿನ ರಾಶಿ
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
ರಾಹುವಿನ ರಾಶಿ : *ಮೇಷ .*
ಕೇತುವಿನ ರಾಶಿ : *ತುಲಾ .*
*ದಿ||17:03:2022* ನೇ 06:36 AM ರಿಂದ
*ದಿ||29:11:2023* ನೇ 02:50 AM ವರೆಗೆ

(ಇರುವ ಕಾಲ
1 ವರ್ಷ:: 08 ತಿಂಗಳು :: 11 ದಿನ 20 ಗಂಟೆ 14 ನಿ

ರಾಹುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರ : * ಅಶ್ವಿನಿ 3.*
ಕೇತುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರ : * ಸ್ವಾತಿ 1.*
*ದಿ||24:04::2023* ನೇ 09:30 PM ರಿಂದ
*ದಿ||26:06::2023* ನೇ 09:30 PM ವರೆಗೆ
(ಇರುವ ಕಾಲ 2 ತಿಂಗಳು :: 02 ದಿನ :00 ಗಂಟೆ)
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄
PART E ಭಾಗ V
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
*ಲತ್ತಾ ಫಲ* 👇
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
*ರವಿ ಲತ್ತಾ*
(ರವಿ ಸ್ಥಿತ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ 12 ನೇ ನಕ್ಷತ್ರ ಕ್ಕೆ)
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
*ಈ ದಿನ ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ರವಿ ಲತ್ತಾ ಕಾಲ*
08:06: 2023 ರಿಂದ 22:06: 2023 ರ ವರೆಗೆ

*ಫಲ:-*
ಸರ್ಕಾರ ರಿಂದ ತೊಂದರೆ
ಪಿತೃ ವಿಗೆ ಕಷ್ಟ
*ಶಾಂತಿ:-*
ರವಿ ಗ್ರಹ ಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಜಪ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಬೇಕು
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
*ಚಂದ್ರ ಲತ್ತಾ*
(ಚಂದ್ರ ಸ್ಥಿತ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ 07 ನೇ ನಕ್ಷತ್ರ ಕ್ಕೆ)
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
ಮೃಗಶಿರಾ ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಲತ್ತಾ ಕಾಲ*👇
ದಿ:11-06-2024* ನೇ 02:32 PM ರಿಂದ
ದಿ:12-06-2024* ನೇ 01:49 PM ವರೆಗೆ
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
ಆರಿದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಲತ್ತಾ ಕಾಲ*👇
ದಿ:12-06-2024* ನೇ 01:49 PM ರಿಂದ
ದಿ:13-06-2024* ನೇ 01:32 PM ವರೆಗೆ
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಲತ್ತಾ ಕಾಲ*👇
ದಿ:13-06-2024* ನೇ 01:32 PM ರಿಂದ
ದಿ:14-06-2024* ನೇ 01:40 PM ವರೆಗೆ
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಲತ್ತಾ ಕಾಲ*👇
ದಿ:14-06-2024* ನೇ 01:40 PM ರಿಂದ
ದಿ:15-06-2024* ನೇ 02:12 PM ವರೆಗೆ
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
*ಫಲ:-*
ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ತೊಂದರೆ
ಮಾತೃ ವಿಗೆ ಕಷ್ಟ
ರಕ್ತ ವಿಕಾರ ರೋಗ
ಚಿತ್ತಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಮಂಕಾಗಿರುವುಧು

*ಶಾಂತಿ:-*
ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹ ಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಜಪ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಬೇಕು
ಅಕ್ಕಿ ದಾನ ಮಾಡುವುದು
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
*ಕುಜ ಲತ್ತಾ*
(ಕುಜ ಸ್ಥಿತ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ 03 ನೇ ನಕ್ಷತ್ರ ಕ್ಕೆ)
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
*ಈ ದಿನ ಮಖಾ ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ಕುಜ ಲತ್ತಾ ಕಾಲ*
08: 05 : 2023 ರಿಂದ 30: 06 : 203 ರ ವರೆಗೆ

*ಫಲ:-*
ಉಷ್ಣ ವ್ಯಾಧಿ
ಬ್ರಾತೃ ಪೀಡೆ
*ಶಾಂತಿ:-*
ತಾಮ್ರದ ಪದ್ಮ ದಾನ
ಮತ್ತು
ಕೆಂಪು ಎತ್ತಿನ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
*ಬುಧನ ಲತ್ತಾ*
(ಬುಧ ಸ್ಥಿತ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ 22 ನೇ ನಕ್ಷತ್ರ ಕ್ಕೆ)
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
*ಈ ದಿನ ಧನಿಷ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ಬುಧನ ಲತ್ತಾ ಕಾಲ*
05 : 06 : 2023 ರಿಂದ 13: 06 : 2023 ರ ವರೆಗೆ

*ಫಲ:-*
ನರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಧೆ
ಮಿತ್ರರಿಂದ ಪೀಡೆ
ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ
ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ವ್ಯಾಕುಲತೆ
*ಶಾಂತಿ:-*
ಸುವರ್ಣ ದಾನ
ಬುಧನ ಮಂತ್ರ ಪಠಣ
ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ
ಮಾಡಬೇಕು
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
*ಗುರು ಲತ್ತಾ**
(ಗುರು ಸ್ಥಿತ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ 06 ನೇ ನಕ್ಷತ್ರ ಕ್ಕೆ)
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
*ಈ ದಿನ ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ಗುರು ಲತ್ತಾ ಕಾಲ*
24: 02 : 2023 ರಿಂದ 26 : 11 : 2023 ರ ವರೆಗೆ

*ಫಲ:-*
ಅಧಿಕಾರ ನಷ್ಟ
ಸ್ಥಾನ ಚಾಲನೆ
ಪುತ್ರರಿಗೆ ಪೀಡೆ
*ಶಾಂತಿ:-*
ಗುರು ಗ್ರಹ ಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಜಪ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಬೇಕು
ರುದ್ರ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು
ಸುವರ್ಣ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
*ಶುಕ್ರ ಲತ್ತಾ*
(ಶುಕ್ರ ಸ್ಥಿತ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ 25 ನೇ ನಕ್ಷತ್ರ ಕ್ಕೆ)
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
*ಈ ದಿನ ರೋಹು ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಲತ್ತಾ ಕಾಲ*
02 : 06 : 2023 ರಿಂದ 17 : 06 : 2023 ರ ವರೆಗೆ

*ಫಲ:-*
ಸ್ತ್ರೀಯರ ಗಂಡನಿಗೆ ಪೀಡೆ
ಪುರುಷರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಪೀಡೆ
*ಶಾಂತಿ:-*
ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾತ್ರೆ ದಾನ
ಬಿಳಿ ಹಸು ದಾನ
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
*ಶನಿ ಲತ್ತಾ*
(ಶನಿ ಸ್ಥಿತ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ 08 ನೇ ನಕ್ಷತ್ರ ಕ್ಕೆ)
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
*ಈ ದಿನ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ಶನಿ ಲತ್ತಾ ಕಾಲ*
14 : 03 : 2023 ದಿಂದ 15 : 10: 2023 ವರೆಗೆ

*ಫಲ:-*
ದೇಹ ಪೀಡೆ
ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಬ್ರಾತೃವಿನಿಂದ ತೊಂದರೆ
*ಶಾಂತಿ:-*
ಕಬ್ಬಿಣದ ಮತ್ತು ಎಳ್ಳು ದಾನ
ಅಶ್ವತ್ತ ವೃಕ್ಷ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
*ರಾಹು ಲತ್ತಾ*
(ರಾಹು ಸ್ಥಿತ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ 20 ನೇ ನಕ್ಷತ್ರ ಕ್ಕೆ)
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
*ಈ ದಿನ ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ರಾಹು ಲತ್ತಾ ಕಾಲ*
20: 06 : 2023 ದಿಂದ 30 : 10 : 2023 ವರೆಗೆ

*ಫಲ:-*
ಪಿತಾಮಹರಿಗೆ ಪೀಡೆ
*ಶಾಂತಿ:-*
ಸುವರ್ಣ ದಾನ
ನಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ದುರ್ಗಾ ಜಪ
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
*ಕೇತು ಲತ್ತಾ*
(ಕೇತು ಸ್ಥಿತ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ 20 ನೇ ನಕ್ಷತ್ರ ಕ್ಕೆ)
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️

*ಈ ದಿನ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ಕೇತು ಲತ್ತಾ ಕಾಲ*
17: 10 : 2022 ರಿಂದ 26: 06 : 2023 ವರೆಗೆ

*ಫಲ:-*
ವಿಷ ಜಂತು ಭಯ
ಕುಗ್ರಾಮ ವಾಸ

*ಶಾಂತಿ* :-
ಬೆಳ್ಳಿಯ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರ ಪ್ರತಮೆ ದಾನ
ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರ ಜಪ
🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️🕶️
🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄
⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 
ವೀರಭದ್ರಶಾಸ್ತ್ರೀ. **8970480850*
**8880217779*

Related posts

ಇಎನ್ಎಲ್‌‌‌ ದಿನ ಪಂಚಾಂಗ

eNewsLand Team

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಮಠಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಭೇಟಿ

eNewsLand Team

ಅಂತರoಗದ ಪೂಜೆ, ಬಹಿರಂಗದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಬೇಕು.

eNEWS LAND Team