29 C
Hubli
ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2024
eNews Land
ಆರ್ಥಿಕತೆ

ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಹೇಗಿದೆ?

 Opening Bell
Nifty:17324(-551)
Bank Nifty:36822(-212)
Sensex:58046(-742)
USD INR:74.5899
GBP:99.2252
GSEC10Y:6.367
Gold:47434(-04)
Silver:63180(+545)
Crude Oil:5831(-30)
Natural Gas:382.40(-05)
*Global Markets*
Dow Jones: 35383(-453)
Nasdaq: 16290(-119)
DAX: 15638(-283)
FTSE: 7184(-120)

Related posts

ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬೆಲ್

eNewsLand Team

ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲದ ವಿವಾದವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ

eNEWS LAND Team

Market Opening Bell

eNewsLand Team