ನವೆಂಬರ್ 28, 2022
eNews Land
ಆರ್ಥಿಕತೆ

Market Opening Bell

Listen to this article

ENL ECONOMIC DESK

November 18/2021

Nifty:17935(+39)
Bank Nifty:38186(+164)
Sensex:60101(+97)
USD INR:74.2292
GBP:100.0948
GSEC10Y:6.361
Gold:49080(+42)
Silver:66406(+172)
Crude Oil:5961(-76)
Natural Gas:382.20(-12.50)

Related posts

Market Opening Bell

eNEWS LAND Team

ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ

eNewsLand Team

ಷೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಪಂಗನಾಮ: ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆಯೊ ಸ್ಥಿತಿ!!

eNEWS LAND Team