23.4 C
Hubli
ಜುಲೈ 2, 2022
eNews Land
ಆರ್ಥಿಕತೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಹೇಗಿದೆ?

Listen to this article

ENL Market

Nifty:17394(-24)
Bank Nifty:37300(-147)
Sensex:58230(-111)
USD INR:74.5219
GBP:99.4916
GSEC10Y:6.367
Gold:47445(+11)
Silver:62620(+111)
Crude Oil:5862(-21)
Natural Gas:381.90(+7.70)

Related posts

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಟ್ಟಿ

eNewsLand Team

ರಾಜ್ಯದ ಯಶೋಗಾಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ: ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಹ್ವಾನ

eNewsLand Team

ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬೆಲ್

eNewsLand Team